Leonbergerfakta


Viljeyrans kennel

-Leonberger för arbete och sällskap

~Leonbergerfakta~

Bilden är hämtad från Hundrasguiden, SKK